SLUŽBY

spracovanie mzdovej agendy (aj za predchádzajúce obdobia)

prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov v jednotlivých firmách

vedenie personálnej agendy za pracovníkov

odborné poradenstvo

vystavenie PP na úhradu miezd odvodov do fondov, daní

vystavovanie úradných potvrdení, pre potreby zamestnancov a zamestnávateľa